Home    |   Contact Us   |   Site Map

 
 

精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: +886-2-27098686
Fax: +886-2-27086161
e-mail:
ests.a86@msa.hinet.net
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)


Utmärkt översättningskvalitet är den starka egenskapen som vi är mycket stolta över. Vi har inte bara en utmärkt ärendehantering och strikta kontrollsystem för våra översättare, utan vi erbjuder även kostnadsfria tjänster före och efter som till exempel ärendekonsultation eller tillrättaläggande efteråt/postkorrigering. Alla våra resurser ska läggas på ditt ärende så fort du överlämnar dina dokument till oss. Vi vill vara din bästa affärspartner.

Dokumentklassificering är vår konsekventa arbetsprincip, så att du kan överlämna dina dokument till oss. Vi arbetar med våra kunders krav på sekretess och vi är beredda att underteckna sekretessavtal för att tillhandahålla det säkraste skyddet för ett ömsesidigt kooperativt förhållande, se vår NDA-princip nedan:

  1. Om inte kunden inkommer med några specifika krav kommer alla filer, dokument och information att raderas/avsiktligen förstöras en vecka efter det att kostnadsförslaget har getts.

  2. Utan kundens tillåtelse är det strängeligen förbjudet att sprida någon inhämtad information, mottagen fil eller dokument till en tredje part.

  3. Utan kundens tillåtelse är det strängeligen förbjudet att använda någon inhämtad information, mottagen fil eller dokument i andra syften än i översättningssyften.

  4. Utan kundens tillåtelse är det strängeligen förbjudet att använda någon inhämtad information, mottagen fil eller dokument i andra syften än i översättningssyften.

För att kunna försäkra kvaliteten för varje översättningsprojekt på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt och för att passa olika behov har vi lagt fast följande process:

1. Översättningsprocess
2. Projektledarprocess
3. Kontrollprocess för översättaren