Home    |   Contact Us   |   Site Map

 
 

精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: 02-27098686
Fax: 02-27086161
e-mail:
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)

Chúng tôi thiết lập quy trình sau cho các trường hợp dịch thuật chung để đáp ứng về tốc độ, lợi nhuận và chất lượng để phù hợp với các yêu cầu khác nhau của khách hàng: