Home    |   Contact Us   |   Site Map

 
 

精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: 02-27098686
Fax: 02-27086161
e-mail:
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)

Với các bản dịch quy mô lớn, chúng tôi cung cấp một quy trình quản lí bản dịch hoàn toàn và đầy đủ sao cho phù hợp nhất với các nhu cầu của khách hàng, lên lịch giao bản dịch, sử dụng tất cả cá tài liệu và kiểm soát chất lượng để tạo nên lợi ích tốt nhất cho khách hàng.