Home    |   Contact Us   |   Site Map

 

 

精英翻譯社
ELITES Translation Service

Tel: +886-2-27098686
Fax: +886-2-27086161
e-mail:
service@ests.com.tw

5F-6, No. 46, Sec. 2, Dunhua S. Rd.,
Da-an District, Taipei City 106,
Taiwan (R.O.C.)


Có thể chọc các phương thức thanh toán sau:

1. Chuyển khoản qua ATM
 Tên ngân hàng: Cathay United Bank
 Mã ngân hàng: 011
 Số tài khoản: 015-03-003802-6

2. Gửi qua ngân hàng
 Tên ngân hàng: Cathay United Bank
 Chi nhánh ngân hàng: Hsin Yi Branch
 Số tài khoản: 015-03-003802-6
 Chủ tài khoản: Elites Translation Service

**Theo sự cạnh tranh của việc khoản hoặc chuyển tiền, vui lòng gọi cho chúng tôi thông tin chi tiết tài khoản cảu bạn hoặc fax hoá đơn cho chúng tôi theo sô 02-27086161

3. Foreign Bank
 Tên ngân hàng: The Shanghai Commercial & Savings Bank Hsin Yi Branch
 Địa chỉ ngân hàng: 40, Sec 2, Tun Hwa South Road, Taipei, Taiwan, R.O.C
 Số tài khoản: 181-020-000-18251
 Chủ tài khoản: Elites Translation Service
 Mã SWIFT: SCSBTWTP018

4. Fax mẫu trả tiền được uỷ quyền bằng thẻ tín dụng
 Vui lòng tải về và hoàn thành mẫu trả tiền được uỷ quyền bằng
 thẻ tín dụng, sau đó fax đến số +886-2-27086161.

card

5. Pay at Elites Translation in person
 5F-6, No.46, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106